Home - Privacy statement
Privacy statement

Privacy statement

Privacy statement Mi Casa

Mi Casa NV, gevestigd te Deerlijkseweg 218, 8790 Waregem ingeschreven in het RPR te Gent onder het nummer 0451.592.705 hecht veel waarde aan de privacy van uw persoonsgegevens en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mi Casa NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Voor meer informatie over dit privacy beleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan u contact opnemen met Mi Casa NV via privacy@micasa.be

VOLG ONS OP

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.
Accepteer Weiger Lees meer